Välielektritööd

Elektripaigaldiste ehitus- ja hooldustööd

Slide 1

Ehitus

Elektripaigaldiste ehituse kogemus aastast 2006. Maakaabelliinide, sideliinide, õhuliinide, tänavavalgustuse jms ehitus.

Konsultatsioonid ja projekteerimine

Elektrialased konsultatsioonid ja projekteerimine. Leiame parima lahenduse elektripaigaldiste planeerimiseks ja ehituseks.

Elektripaigaldiste käit ja teenindus

Käit ja teenindus on vajalik elektripaigaldiste talitluses hoidmiseks.

Tehnika rent ja kaevetööd

Omame laia rasketehnikaparki, pakume tehnikat rendiks ning teenuseid erinevate tööde teostamiseks kaevetöödest veoteenusteni.

Elektripaigaldiste ehitus- ja hooldustööd